Страницы

ՀՀ ԿԳՆ ԳՅՈՒՄՐՈՒ No 3 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-ի ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ: Մեր հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ք. ԳՅՈՒՄՐԻ. փող. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 85: Հեռ. +374/312/5.18.63.:   «Բոլորն ուզում են իրենց երեխաներին թողնել լավ աշխարհ, իսկ ես աշխարհին ուզում եմ թողնել լավ երեխաներ» ԿԱՐԼՈՍ ՍԼԻՄ ԷԼՈՒ  

13.03.2013

ՅԻՍՈՒՍՆ ՈՒ ԱՂՔԱՏ ՍԻՄՈՆԸ

Օր մը եկեղեցիին հոգեւոր հովիւը, ժամկոչը իր քով կանչելով ըսաւ. 
-Ամէն կէսօր աղքատ մարդ մը, աղտոտ հագուստներով կը մտնէ եկեղեցի եւ շատ կարճ ժամանակ մը ետք դուրս կ՜ելլէ: Կը հեռանայ յամրաքայլ, ուշադրութիւն ըրէ: Չըլլայ որ ամէն անգամ հետը բան մը տանի: 
Ժամկոչը ուշադրութիւն ըրաւ եւ ճշդեց թէ իրաւ ալ, ամէն կէսօր նոյն մարդը կը մտնէր եկեղեցի: 
Կը յառաջանար մինչեւ խորան, քանի մը երկվայրկեան յետոյ դուրս կ'ելլէր: Օր մը ժամկոչը կեցուց զայն ու խիստ ձայնով հարցուց. 
-Ի՞նչ գործ ունիս հոս: 
-Աղօթելու կուգամ: Պատասխանեց աղքատ մարդը: 
Ժամկոչը զարմացած ըսաւ. 
-Աղօթելո՞ւ: Այսքան կարճ ժամանակի մէջ ի՞նչպէս կ՜աղօթես: Հազիւ մտած, կ՜ելլես եկեղեցիէն: 
-Այո՛, ես երկար աղօթք չեմ գիտեր: Խաչին առջեւ կը կենամ ու կ'ըսեմ. «Յիսուս, Սիմոնն է» եւ կը վերադառնամ: 
Ժամկոչը ազդուած ձգեց զայն որ մեկնի: 
Մի քանի օր վերջ արկածի հանդիպեցաւ աղքատիկ Սիմոնը: Ոտքը ջախջախուած էր: Հիւանդանոց փոխադրեցին: Հիւանդանոցի իր սենեակին միւս վիրաւորները շատ դժգոհ եւ պահանջկոտ էին: 
Հիւանդապահուհիները կը տառապէին այս հիւանդներէ: 
Քանի մը օր վերջ ամէն գանգատ դադրեցաւ, դժգոհանքը տեղի տուաւ ժպիտներու: Հիւանդապահուհիները կը զարմանային այս անակնկալ փոփոխութեան: 
Հիւանդապահուհիները, հիւանդներու հարցուցին թէ ի՞նչ էր այս փոփոխութեան պատճառը: Հիւանդները պատասխանեցին. 
-Սիմոնը մեզմէ շատ աւելի կը տառապի, բայց միշտ ժպտադեմ ու գոհ է: Իրմէ սորվեցանք տառապանքի մէջ ուրախ ըլլալ: 
Հիւանդապահուհիները աղքատիկ Սիմոնին հարցուցին. 
-Ի՞նչպէս կրնաս միշտ ուրախ ըլլալ: Անտանելի ցաւեր եւ աշխարհի վրայ ոչ ոք ունիս: 
-Ի՞նչպէս ուրախ չըլլամ, երբ բարեկամս ամէն օր այցելութեան կուգայ: 
Հիւանդապահուհիները զարմացած ըսին. 
-Բայց մարդ չի գար քեզ տեսնելու: 
Աղքատիկ Սիմոն լուսաւորուած դէմքով պատասխանեց. 
-Ամէն կէսօր ԲԱՐԵԿԱՄՍ կը կայնի անկողնիս դիմաց եւ կ'ըսէ. 
«ՍԻՄՈՆ, ՅԻՍՈՒՍՆ Է»: 
9-Օգոստոս-2000

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ԷՋԵՐ

Blogger Widgets