Страницы

ՀՀ ԿԳՆ ԳՅՈՒՄՐՈՒ No 3 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-ի ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ: Մեր հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ք. ԳՅՈՒՄՐԻ. փող. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 85: Հեռ. +374/312/5.18.63.:   «Բոլորն ուզում են իրենց երեխաներին թողնել լավ աշխարհ, իսկ ես աշխարհին ուզում եմ թողնել լավ երեխաներ» ԿԱՐԼՈՍ ՍԼԻՄ ԷԼՈՒ  

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

2017 թվականի 2-րդ եռամյակի ֆինանսական հաշվետվություն2017  թվականի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2017 թ. ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ԵՎ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 


 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք


Համաձայն   ՀՀ   կրթության  և  գիտության  նախարարի   2015թ.  մարտի  30-ի  N 205  Ա/Ք  հրամանով  հաստատված   <<Հանրակրթական  ուսումնական  հաստատությունների  տարեկան  բյուջեի  պլանավորման  և  բյուջեի  տարեկան  ծախսերի  հաշվետվության  կարգի>>   հավելվածի ՝ ՀՀ  ԿԳՆ  <<  Գյումրու N3 ավագ  դպրոց>>  ՊՈԱԿ-ը                         2016-2017  ուստարվա  բյուջետային  գործընթացը  իրականացրել  է  հետևյալ  կերպ.
Համաձայն ուսումնական  հաստատության  պետական  բյուջեի   միջոցներից  ֆինանսավորման  կարգի  ՝ ըստ  իրականացվող  հանրակրթական  ծրագրերի  /միջնակարգ  հանրակրթական՝  լիցենզիա  սերիա  Ա   N 0743/ ,   2016թ. հունվարին՝  կախված սովորողների   թվից, ֆինանսավորումը   (160.6  աշակերտ) կազմել  է   54519.1  հազ. դրամ, 2016թ.    սեպտեմբերի 1-ի  դրությամբ   աշակերտների   միջին  տարեկան  թվի   (159.0  աշակերտ) նվազման   արդյունքում     նախնական  ֆինանսավորմանը   նվազել է   389.5  հազ. դրամ    ֆինանսավորումը  տարվա  կտրվածքով  կազմել  է   54129.6  հազ.  դրամ , որը  ծախսվել  է  հետևյալ  ուղղություններով.

1-ին  եռամսյակ / ֆինանսավորում  -10306.1 հազ.դրամ , ծախս – 6904.4 հազ. դրամ/

1.      Աշխատավարձ  և  դրան  հավասարեցված  վճարներ – 6701.6 հազ. դրամ
2.      Էլեկտրաէներգիայի  ծախսեր- 0  հազ. դրամ
3.      Ջեռուցման  ծախսեր /լոկալ / - 0 հազ. դրամ
4.      Ջրմուղ  կոյուղուց  օգտվելու  ծախսեր- 0  հազ. դրամ
5.      Աղբահանության  ծառայության  վճար- 30,0 հազ. դրամ
6.      Ֆիքսված  հեռախոսակապի և ինտերնետ  ծառայություն-0 հազ. դրամ
7.      Կոմունալ  համակարգերի  սպասարկման, անվտանգության,դեռատիզացիայի,գովազդային  ծառայություններ  և  նման   այլ   վճարներ – 60.8 հազ. դրամ
8.      Գրասենյակային  ապրանքների  ձեռքբերման  ծախսեր –  50.0  հազ. դրամ
9.      Գործուղման  ծախսեր -32,0 հազ. դրամ
10.  Տնտեսական ծախսեր- 30.0 հազ. դրամ
11.  Դրամական  միջոցների  ազատ  մնացորդը  եռամսյակի  վերջին  – 3401.7  հազ.դրամ

2-րդ   եռամսյակ / ֆինանսավորում  -23276.8 հազ.դրամ  , ծախս – 22252.3 հազ. դրամ/

1.      Աշխատավարձ  և  դրան  հավասարեցված  վճարներ – 21594.8 հազ. դրամ
2.      Էլեկտրաէներգիայի  ծախսեր- 200.0  հազ. դրամ
3.      Ջեռուցման  ծախսեր /լոկալ / -0 հազ. դրամ
4.      Ջրմուղ  կոյուղուց  օգտվելու  ծախսեր- 0 հազ. դրամ
5.      Աղբահանության  ծառայության  վճար-60.0 հազ. դրամ
6.      Ֆիքսված  հեռախոսակապի և ինտերնետ ծառայություն- 25.0 հազ. դրամ
7.      Կոմունալ  համակարգերի  սպասարկման, անվտանգության դեռատիզացիայի,գովազդային  ծառայություններ  և  նման   այլ   վճարներ – 96.5  հազ. դրամ
8.      Գրասենյակային  ապրանքների  ձեռքբերման  ծախսեր –  150.0   հազ. դրամ
9.      Տնտեսական ծախսեր- 30.0 հազ. դրամ
10.  Գործուղման  ծախսեր -96.0 հազ. դրամ
11.  Դրամական  միջոցների  ազատ  մնացորդը  եռամսյակի  վերջին  – 1024.5 հազ.դրամ

3-րդ   եռամսյակ / ֆինանսավորում  -36247.5  հազ. դրամ , ծախս – 27267.3 հազ. դրամ/

1.      Աշխատավարձ  և  դրան  հավասարեցված  վճարներ –26064.3 հազ. դրամ
2.      Էլեկտրաէներգիայի  ծախսեր- 350.4 հազ. դրամ
3.      Ջեռուցման  ծախսեր /լոկալ / -0 հազ. դրամ
4.      Ջրմուղ  կոյուղուց  օգտվելու  ծախսեր- 0 հազ. դրամ
5.      Աղբահանության  ծառայության  վճար- 90.0 հազ. դրամ
6.      Ֆիքսված  հեռախոսակապի  և ինտերնետ ծառայություն- 62.9 հազ. դրամ
7.      Կոմունալ  համակարգերի  սպասարկման, անվտանգության դեռատիզացիայի, գովազդային  ծառայություններ  և  նման   այլ   վճարներ – 147.7 հազ. դրամ
8.      Գրասենյակային  ապրանքների  ձեռքբերման  ծախսեր –200.0 հազ. դրամ
9.      Տնտեսական ծախսեր- 200.0 հազ. դրամ
10.  Գործուղման  ծախսեր -152.0 հազ. դրամ
11.  Դրամական  միջոցների  ազատ  մնացորդը  եռամսյակի  վերջին  – 8980.2 հազ.դրամ

4 -րդ   եռամսյակ/ ֆինանսավորում  -54129.6   հազ. դրամ , ծախս – 41965.3 հազ. դրամ/

1.      Աշխատավարձ  և  դրան  հավասարեցված  վճարներ -38592.2 հազ. դրամ
2.      Էլեկտրաէներգիայի  ծախսեր-555.0 հազ. դրամ
3.      Ջեռուցման  ծախսեր /լոկալ / -699.5 հազ. դրամ
4.      Ջրմուղ  կոյուղուց  օգտվելու  ծախսեր- 50.0  հազ. դրամ
5.      Աղբահանության  ծառայության  վճար-120,0 հազ. դրամ
6.      Ֆիքսված  հեռախոսակապի և ինտերնետ ծառայություն ծառայություն- 95.3 հազ. դրամ
7.      Կոմունալ  համակարգերի  սպասարկման, անվտանգության դեռատիզացիայի, գովազդային ծառայություններ  և  նման   այլ   վճարներ – 337.2 հազ. դրամ
8.      Տնտեսական  ապրանքների  և  նյութերի  ձեռքբերման  ծախսեր- 200.0 հազ. դրամ
9.      Գրասենյակային  ապրանքների  ձեռքբերման  ծախսեր – 250.0 հազ. դրամ
10.  Գործուղման  ծախսեր -252.0 հազ. դրամ
11.  Շինարարական ապրանքներ և նյութեր- 729.9 հազ. դրամ
12.  Սոցիալապես  անապահով  ընտանիքի  երեխաների  դասագրքերի  վարձավճարների  փոխհատուցում- 84.2 հազ.դրամ
13.  Դրամական  միջոցների  ազատ  մնացորդը  տարեվերջին –  15587.3  հազ.դրամ
2016թ հունվարի 1-ի դրությամբ  դպրոցի հաշվեհամարի մնացորդը կազմել է
3423.0 հազ.դրամ:
2016թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ դպրոցի հաշվեհամարի մնացորդը կազմել է
15587.3 հազ.դրամ:

              Սահմանված  ժամկետներում   կազմակերպվել  է   բյուջեի  նախագծի  նախնական  տարբերակի  քննարկում  մանկավարժական, ծնողական  և  աշակերտական  խորհուրդների,  ՀՈՒՀ  կառավարման  խորհրդի  հետ:   Նախահաշվով  նախատեսված  ծախսերը  ուղղորդվել  են  նպատակին, պլանավորման   և  ծախսերի  հետ  կապված  որևէ  շեղում  չկա:  Դպրոցի    2016թ. հաշվետու  տարվա  ծախսերի  նախահաշիվը   հաստատվել  է  լիազորված  մարմնի  կողմից  :
   2016 թվականի  հաշվետու  տարում  հաստատության  գործունեության  ընթացքում     առաջացած  շահույթն  օգտագործվել  է   հաստատության   կանոնադրությամբ  նախատեսված  նպատակների  համար:
           Ղեկավարվելով « Հանրակրթության մասին   ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի              10-րդ (կամ 5-րդ) կետի դրույթներով, հիմք ընդունելով տնօրենի  կողմից ներկայացված հաստատության մինչև 3 միլիոն դրամի զուտ շահույթի  (կամ արտաբյուջետային միջոցների)  ( դպրոցի  տարածքից   կրթական   ծրագրերի  իրականացման   նպատակով   2 անգամ   վարձակալությամբ  տրամադրվել  է  դպրոցից դասասենյակ ՝ որի  վարձավճարը   կազմում  է  2*50,0-100,0 հազ.դրամ և մանկավարժական պրակտիկայի անցկացման վճարներ-372.0հազ.դրամ ծախսերի մասին նախահաշվի նախագիծը    հաստատության  խորհրդի  հավանությանն  է  արժանացել   զուտ շահույթի  (կամ արտաբյուջետային  միջոցների)՝ ծախսերի  հետևյալ ուղղություններով և ծախսային չափաբաժիններով   բաշխումը.
    1) պահուստային ֆոնդհաշվետու տարվա շահույթի մինչև    15 % -ի չափով,
    2) կուտակման ֆոնդ հաշվետու տարվա շահույթի մինչև   35%   -ի չափով,
    3) սպառման ֆոնդ` հաշվետու տարվա շահույթի մինչև  50% -ի չափով:           
      Դպրոցի   արտաբյուջետային  միջոցները`2016թ կազմել է  472.0 հազ. դրամ   և ծախսվել  է  հետևյալ  ուղղություններով:
1.      Աշխատավարձ /մանկավարժական պրակտիկայի անցկացման/-  372.0 հազ. դրամ
2.      Գրենական  պիտույքներ- 100.0 հազ. դրամ                                                                                 Դպրոցի  տնօրեն՝  Կարեն Դարբինյան
Комментариев нет:

Отправить комментарий

ԷՋԵՐ

Blogger Widgets