Страницы

ՀՀ ԿԳՆ ԳՅՈՒՄՐՈՒ No 3 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-ի ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ: Մեր հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ք. ԳՅՈՒՄՐԻ. փող. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 85: Հեռ. +374/312/5.18.63.:   «Բոլորն ուզում են իրենց երեխաներին թողնել լավ աշխարհ, իսկ ես աշխարհին ուզում եմ թողնել լավ երեխաներ» ԿԱՐԼՈՍ ՍԼԻՄ ԷԼՈՒ  

06.09.2014

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ԿԱՅԱՑԱՎ

2014 թվականի սեպտեմբերի 6-ին «Գյումրու Nօ3 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում դպրոցի տնօրեն՝ Գ. Ալեքսանյանի կողմից հրավիրվեց սովորողների առաջին ընդհանուր ժողով, որին մասնակցեցին հաստատության թվով 65 պատվիրակներ: Հաստատության սովորողների առաջին ընդհանուր ժողովը որոշեց.
  • հաստատել հաստատության սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմնի՝ աշակերտական խորհրդի կանոնադրությունը
  • հաստատել սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմնի՝ աշակերտական խորհրդի թվակազմը յուրաքանչյուր դասարանից /8-ից-12-րդ / երկու ներկայացուցիչ սկզբունքով
  • հաստատել սովորողների ինքնավարության գործադիր մարմնի ՝ աշակերտական խորհրդի ձևավորման աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի՝ ընտրական հանձնախմբի թվակազմը յուրաքանչյուր դասարանից /8-ից - 12-րդ/ մեկ ներկայացուցիչ սկզբունքով
  • ի գիտություն ընդունել հաստատության տնօրենի ներկայացրած ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ամենամյա ծրագրային ուղերձն ուղղված հաստատության աշակերտությանը
  • հանձնարարել աշակերտական խորհրդի նախագահին ուսումնական տարվա ընթացիկ ծրագրերում և պլաններում, անցկացվող բազմաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման ընթացքում, առաջնորդվել ներկայացված ուղերձի ուղենիշներով:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

ԷՋԵՐ

Blogger Widgets