Страницы

ՀՀ ԿԳՆ ԳՅՈՒՄՐՈՒ No 3 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-ի ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ: Մեր հասցեն՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ք. ԳՅՈՒՄՐԻ. փող. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 85: Հեռ. +374/312/5.18.63.:   «Բոլորն ուզում են իրենց երեխաներին թողնել լավ աշխարհ, իսկ ես աշխարհին ուզում եմ թողնել լավ երեխաներ» ԿԱՐԼՈՍ ՍԼԻՄ ԷԼՈՒ  

12.04.2017

ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ...

            ՀՀ ԿԳՆ <<Գյումրու No 3 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում 06.04.2017-10.04.2017 ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ դաս- միջոցառում հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն և հայոց եկեղեցու պատմություն առարկաներից: Այն կազմակերպվել էր  բնագիտամաթեմատիկական 10-րդ դասարանի աշակերտների և դպրոցի տնօրենի պատմություն առարկա դասավանդող Կ. Դարբինյանի համատեղ ջանքերի շնորհիվ:
 Աշակերտներին նախապես հանձնարարվել էին  գործնական աշխատանքներ հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն և հայոց եկեղեցու պատմություն առարկաներից հետևյալ թեմաներից
Հայոց պատմություն - <<Վարդանանց և Վահանանց պատերազմներ>>
Համաշխարհային պատմություն - <<Բյուզանդիա, Միջկոլումբոսյան Ամերիկան, Խաչակրաց արշավանքներ>>
Հայոց եկեղեցու պատմություն - << Յոթ առաքինություններ և մոլորություններ>>
            Աշակերտները պատրաստել էին սահիկներ (սլայդեր), որտեղ սպառիչ կերպով ներկայացված էին թեմայից բխող մասնագիտական առանձնահատկությունները:


         


Комментариев нет:

Отправить комментарий

ԷՋԵՐ

Blogger Widgets